Finansujemy procesy sądowe

Wnoszenie pozwu do sądu bez ponoszenia ryzyka kosztów procesowych

Wskazówki dotyczące użytkowania naszych stron

Uwagi ogólne

Treść stron internetowych »LEXDROIT International« została starannie opracowana. Mimo, iż staraliśmy się zamieścić jedynie poprawne i aktualne informacje, możliwe jest wystąpienie błędów. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za aktualność, poprawność oraz kompletnośd zamieszczonych informacji. Zwracamy uwagę, że zamieszczone tu informacje mają charakter ogólny i nie wyczerpują tematyki indywidualnego przypadku.

Prawa autorskie

Treść i struktura stron chronione są prawami autorskimi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje oraz dane ze stron internetowych »LEXDROIT International«, jak również ich fragmenty, nie mogą zostać w żadnej formie użyte i przetwarzane, szczególnie bez pisemnej zgody »LEXDROIT International«.

Zdjęcia, znaki, logo

Wszelkie zamieszczone na stronach »LEXDROIT International« zdjęcia, grafiki, filmy, znaki firmowe, marki oraz teksty są prawnie chronione. Użycie ich bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia »LEXDROIT International« jest zabronione.

Hyperlinki i odnośniki do innych stron internetowych

»LEXDROIT International« nie przejmuje odpowiedzialności za poprawność, dokładność, wiarygodność i kompletność informacji zawartych na stronach, do których odsyłają linki oraz zrzeka się odpowiedzialności za zawarte tam błędy lub pominięcia. Link odsyłający na inną stronę spełnia jedynie funkcję pomocniczą i nie implikuje, że »LEXDROIT International« aprobuje lub uważa za prawidłowe daną stronę internetową, oferowane tam produkty lub/i usługi.

Umieszczanie linków na stronach »LEXDROIT International«

Umieszczenie linku na stronach »LEXDROIT International« jest dozwolone jedynie wtedy, gdy link ten odsyła na stronę główną www.lexdroit.com i gdy nie następuje przez to naruszenie jakichkolwiek praw firmy »LEXDROIT International«, przede wszystkim praw autorskich, praw autorskich zależnych i praw znakowania.